ACU-m

Tento systém slouží jako pomocník při posuzování energetického stavu lidského těla a při jeho ladění. ACU-M využívá zkušeností čínské medicíny a zároveň se orientuje i na metodiku, kterou v minulém století vypracoval Willy Penzel. Zařízení se skládá ze sondy, kterou lze využít i na samostatné měření a stimulaci akupunkturních bodů, z převodníku a programu.

  • Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech a výsledky jsou na základě východní medicíny potom interpretovány v jednoduchých grafech. Celý koncept vznikl v minulém století na základě nezávislých výzkumů německého lékaře Dr. Volla a japonských lékařů Kobei Akabaneho a Yoshio Nakataniho. Uvedení autoři potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají disfunkci meridiánů.
  • Na základě uložených protokolů lze vyvolat řadu grafů zobrazujících stav meridiánů a 5-ti elementů a jsou navržena energetická působení podle pravidel tradiční čínské medicíny na korekci nerovnováhy pomocí působení na akupunkturní body nebo meridiány.

  • https://www.youtube.com/watch?v=fjJLXjqS_5k